Operatsioon Süsinik

Peugeot’ on keskkonna-säästlikkusele pühendunud sama tõsiselt kui autode tootmisele. 1998.a sõlmiti 10 miljoni euro suurune keskkonnaalane sponsorlus kontseptsioon süsinikumahutite (spetsiaalselt atmosfäärilise CO2 neelamiseks mõeldud taimelava) loomiseks Amazonases.
  
1999 ja 2004.a vahel istutati sinna Peugeot’ abiga rohkem kui 2 miljonit puud, mis aitab teadlastel uurida seoseid kasvuhooneefekti tekitavate heitgaaside vähendamise-, õhutemperatuuri kontrollimise- ja taasmetsastamise vahel. 
  
Käesoleva projektiga soovib Peugeot anda oma panuse bioloogilise mitmekesisuse arendamisse. Selle asemel et istutada üks kiiresti kasvav puuliik, istutati üle 50 erineva liigi. Sellel peaks olema otsene ja positiivne mõju piirkonna flora ja fauna taastumisele.

Faktid ja arvud
 
Amazonases, Juruena&Cotrigacu väikelinnades (Mato Grosso, Brasiilia)
Hõivatud pind: Sao-Nicolau istandus (10 000 hektarit) Juruena puukool (3 hektarit)
Eesmärgid:
 
-     Eraldada 2 miljonit tonni süsinikku, neelata 7.32 miljonit tonni CO2
-     Suurendada liigirikkust, töötades üle 50 kohaliku liigiga 
-     Tagada integratsioon kohalikku sotsiaalmajanduslikku struktuuri (säästev areng)
 
Peugeot’ kõige uuema keskkonna-alase initsiatiiviga tutvumiseks vaata Blue Lion kontseptsiooni.