PEUGEOT ASSISTANCE TINGIMUSED


PEUGEOT ASSISTANCE TINGIMUSED

Peugeot Assistance täiendab Automobiles Peugeot lepingulise garantii tingimusi. See puudutab ainult Eesti

Peugeot ametliku maaletooja poolt maaletoodud Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses esmakordselt peale

1.02.2005 registreeritud ja Automobiles Peugeot lepingulist garantiid omavaid uusi PEUGEOT sõidukeid

(edasipidi: PEUGEOT SÕIDUK).

PEUGEOT SÕIDUKI

rikke korral võivad kasutajad, reisides EL maades või Assooridel, Madeiral, Andorras, Bulgaarias, Horvaatias, Gibraltaril, Islandil, Iisraelis, Liechtensteinis, Makedoonias, Monacos, Norras, Rumeenias, San Marinos, Šveitsis ja Türgis, lisaks lepingulises garantiis märgitud remondile/pukseerimisele saada ka reisi jätkamiseks transpordi- või majutusteenust vastavalt allpool toodud tingimustele, helistades "Peugeot Assistance" tasuta numbril 800 7400 (ainult Eestis viibides) või numbril +372 671 7400 (ainult välismaal viibides), helistada võib ööpäevaringselt.

A - Kasusaajad

Kasusaajad on PEUGEOT SÕIDUKI juht ja selles sõidukis reisijad, kelle arv peab jääma antud sõiduki registreerimistunnistuses olevate istekohtade arvu piiresse. Toodud kasud ei laiene kiirabiautodele, õppesõidukitele, taksodele ja teistele tasuliseks reisijateveoks mõeldud sõidukitele, muudele eriotstarbelistele sõidukitele ning autorendifirmadele ja nende klientidele lühirendi korral.

B - Kasud

Kui PEUGEOT SÕIDUKIT ei saa kasutada lepingulise garantii alla kuuluva rikke tõttu ja seda riket ei saa kõrvaldada samal päeval kui rike ilmnes, siis on vastavalt kohalikule saadavusele võimalik laenutada  asendusautot, mis kuulub samasse või madalamasse kategooriasse kui riket omav PEUGEOT SÕIDUK ja millel ei ole erivarustust. Asendusauto maksumus kaetakse summas 460€ koos käibemaksuga ja asendusautot võib laenutada maksimaalselt neljaks päevaks. Asendusauto kasutusaja lõppedes tuleb auto tagastada samas kohas, kust see laenutati. Juht kohustub täitma asendusauto laenu- või rendilepingus olevaid tingimusi. Asendusautoga seotud lisakulutused, eelkõige kütus, maanteemaks ja parkimiskulud, samuti lisakindlustus või kindlustussummat ületavad summad ning 460€ koos käibemaksuga ületavad summad tasubkasusaaja.

Kui PEUGEOT SÕIDUK on kasutuskõlbmatu ja riket ei saa kõrvaldada samal päeval ning kui juhtum leidis aset kaugemal kui 100 km kasusaaja alalisest elukohast, on kasusaajal võimalus valida järgmiste pakkumiste vahel:

- Laenutada teekonna jätkamiseks autot, mille kasutussumma jääb 460€ koos käibemaksuga piiresse eelpool nimetatud tingimustel.

- Saada transport oma elukohta või sihtpunkti riigis, kus õnnetus juhtus või jätkata reisi summa eest, mis ei ületa alalisse elukohta sõitmise kulusid; summa katab juhi ja tema kaassõitjate esimese klassi rongipiletid või turistiklassi lennukipiletid (juhul, kui rongisõit kestaks üle 8 tunni). Sellisel juhul tagatakse ka tasuta üheotsa esimese klassi rongipilet või turistiklassi lennukipilet (juhul, kui rongisõit kestaks üle 8 tunni) ühele inimesele, et ta saaks oma remonditud sõidukile järele sõita.

- Saada majutus maksimaalselt kolmeks ööks maksumuses kuni 61€ koos käibemaksuga ühe reisija ühe öö kohta.

Kui riket ei saa kõrvaldada samal päeval kui rike ilmnes, võib kasusaaja saada asendusauto eelpool nimetatud summa piirides kas kohas, kus juhtum aset leidis või oma alalises elukohas pärast sinna tagasi saabumist või oma reisi sihtkohas juhul, kui kasusaaja reisi jätkab.

C - Piirangud - Erandid

Kui rike kõrvaldatakse sama päeva jooksul, tagatakse Kliendile remont ja pukseerimine, aga mitte teisi eelpool nimetatud kasusid. Toidu, telefonikõnede, kütuse, maanteemaksu ja parkimisega seotud kulutusi ei kompenseerita. Kasusaaja kulutused hüvitatakse vaid siis, kui ta on teinud Peugeot Assistance´i telefonil väljakutse ja saanud loa kulutuste teostamiseks ning esitab hotelli ja rongi/lennukipiletite originaalarved ülalnimetatud summade piirides. Kasusaaja poolt tehtud kulutusi, mida käesoleva dokumendi kohaselt ei kompenseerita, ei saa hüvitada lepingu poolt kompenseeritavate, kuid kliendi poolt kasutamata jäänud kasudega.

24H TASUTA TEHNILINE ABI

24h tehniline abi on ööpäevaringne üle-eestiline uutele Peugeot sõidukitele suunatud tasuta tehnilise hädaabi programm. Abi saamiseks tuleb helistada numbril 800 7400.

24H TEHNILISE ABI KASUTAMISE TINGIMUSED

Abi väljakutse ja teenustöö kohapeal on tasuta võimalike täiendava garantii alla kuuluvate tehniliste probleemide korral. Juhul, kui riket pole kohapeal võimalik kõrvaldada, pukseeritakse rikkega sõiduk tasuta lähimasse garantiiremonditöökotta või valvega parklasse. Pukseerimine toimub puksiirautoga, v.a. juhud, kui klient soovib teistmoodi ja pukseerimise vahemaa on lühike. Juhul, kui pukseerimist vajavas sõidukis on reisijaid rohkem kui pukseerivas sõidukis kaasreisija kohti, organiseeritakse reisijate soovil ja kulul 24h dispetserkeskusest reisijate transport

TEHNILISE ABI OSUTAMISE TINGIMUSED

Tehnilise abi teenuseid osutatakse Eesti Vabariigi mandriosa, Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu üldkasutatavatel teedel. Abi, s.h. pukseerimisteenust, osutatakse ainult üks kord iga konkreetse juhtumi kohta. Tehnilise abi teenused on tasuta ainult juhul, kui need tellitakse 24h dispetserkeskusest, helistades numbril 800 7400. Tellides teenuse mujalt teenuse kasutamisega tekkinud kulusid ei hüvitata. Tasuta teenust ei osutata juhul, kui see on seadusega vastuolus või kuritahtliku iseloomuga. Tasuta teenendamisele ei kuulu tulekahju, röövimise, varguse ja vandalismi tagajärjel tekkinud rikked, samuti treeningu ajal võimootorispordivõistlusel osalemise tagajärjel tekkinud rikked.Tehnilise abi programmi raames osutatavate tasuta teenuste hulka ei kuulu varuosade, tarvikute, kütuse, telefonikõnede ja parklamaksudeeest tasumine või nende hüvitamine.